VIRK-seminarium med Jan Rosén

22 april, klockan 14:00 – 17:00 Zacco, Östra Hamngatan 5

Västsvenska Immaterialrättsklubben (VIRK) och AIPPI

inbjuder till eftermiddagsseminarium

Med följande innehåll:

Upphovsrätt - Rätten till bild och AIPPI-frågor RIO 2015

 

 

Tid: onsdag den 22 april 2015 kl. 14.00 - 17.00 seminarium

Plats: Zacco, Östra Hamngatan 5,  Göteborg

 

Upphovsrättsliga frågor (14.00-15.40)

Upphovsrätten har genererat flera rättsfall som berör rätten till och användning av bild, bl a det senaste från ECJ, C-419/13, Allposter, från 22 januari 2015. Med detta som utgångspunkt får vi lyssna på:

- Jan Rosén, professor i civilrätt vid Stockholms Universitet, som huvudtalare, men också

- Anna Hammarén, jur dr, som, med koppling till domen i målet FT 2591-14 Kent Ekeroth ./. Stampen vid Göteborgs tingsrätt har synpunkter på rättsutvecklingen för bild och det ”automatiska klickskyddet” för fotografi enligt 49 a § URL, med beaktande av yttrandefrihetsintresset.

 

Paus 15.40 – 16.00

 

AIPPI-frågor (16.00-17.00)

Vid AIPPIs kongress i Rio de Janeiro den 10-14 oktober 2015 kommer följande fyra Q-frågor att behandlas:

  • ·Q244 Inventorship of Multinational Inventions
  • Q245 Taking      unfair advantage of trademarks: Parasitism and free riding
  • Q246 Exceptions      to and limitations of copyright protection for libraries and       archives, and for educational and research institutions
  • Q247 Trade secrets

Dessa Q-frågor kommer att presenteras och diskuteras. Vidare lämnas en översikt över AIPPIs olika Standing Committees och i mån av tid tar vi upp några andra frågor som AIPPI arbetar med, t ex det enhetliga patentet (UPP) i Europa, avtalet om en gemensam patentdomstol (UPC) i Europa och Rules of Procedure.

 

AIPPI-medverkande:
Ivan Hjertman, European Patent Attorney, IP Interface och president svenska AIPPI-gruppen,
Louise Jonshammar, jur kand Patent- och registreringsverket, sekreterare svenska AIPPI-gruppen  Christina Berggren, advokat, MAQS Advokatbyrå, medlem i svenska AIPPI-gruppens exekutivkommitté.

______________________________

 

För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. För övriga är kostnaden 250 kr (att insättas före seminariet på BG 536-9574). Oberoende av medlemskap emotser vi anmälan till senast den 17 april 2015. Anmälan görs till Britt.Randvik@law.gu.se.

 

VÄLKOMNA!

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK/styrelsen

Håkan Sjöström, ordf     /hs@gozzo.se/                                    

Jens Andreasson/sekr   jens.adreasson@law.gu.se/ 

                             

 

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben