Hantering av IP-rättigheter från Sandviks perspektiv

19 november, klockan 15:00 – 17:00 Awapatent AB, Södra Hamngatan 37

 

 VIRK (Västsvenska Immaterialrättsklubben) inbjuder till eftermiddags-seminarium rörande

 Hantering av IP-rättigheter från Sandviks perspektiv

  

Tid: 19 november 2015; kl. 15 00 - 17.00;

(kaffe med tillbehör från 14 30)

 

Plats: Awapatent AB, Södra Hamngatan 37, 411 06 Göteborg

 

Föredragshållare: Joakim Hammarsjö, Sandvik Intellectual Property AB   

 

Joakim är VD för Sandvik Intellectual Property AB och således ansvarig för Sandviks struktur och hantering av IP. Han besöker Göteborg för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter med följande upplägg:

  • Introduktion om Sandvik
  • IP inom Sandvik
  • Sandvik Intellectual Property AB
  • Frågor och diskussion


Seminariet skall ses som en uppföljning till vårt seminarium med Skatteverket där vi berörde värdering av immateriella tillgångar i samband med transaktioner.

 

Planerade/tänkbara seminarier

- Februari 2016. Goran Widborn, Senior Legal Counsel IPR, Volvo Cars, upphovsrättens ökande betydelse för industrin, utifrån ett Volvo Car perspektiv

- prof Håkan Andersson Uppsala universitet Ersättning och skadeståndssanktionen, (närmare tid ännu inte bestämd)

 

För den som är medlemmar i VIRK och studnter är seminariet kostnadsfritt. Anmälan till, britt.randvik@law.gu.se senast den 17 november 2015. Ange namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.

 

Föreningen har, trots god besöksfrekvens, sett ett minskat antal betalande medlemmar. Detta beror sannolikt på våra bristfälliga rutiner för uppbörden av medlemsavgiften. Detta skall vi ändra på från 2016. Men i avvaktan härpå ber vi er kontrollera att ni betalt medlemsavgift 200 kronor för 2015. Kontakta föreningens kassör Jesper Sundström om ni är osäkra, jesper.sundstrom@wistrand.se. Vid betalning till bankgiro 536-9574 ange namn, företag och e-mail adress. Se föreningens hemsida virk.com för mer info.

 

VÄLKOMNA

 

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK                         

Håkan Sjöström/ordf                          Jens Andreasson/sekr             

/hs@gozzo.se/                         /jens.andreasson@law.gu.se/ 

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben