Upphovsrättens ökande betydelse i industrin

2 februari, klockan 07:30 – 09:00 ZACCO, Östra Hamngatan 5, Göteborg

 

Upphovsrättens ökande betydelse i industrin  - särskilt för Volvo Car

Tid: Tisdagen den 2 februari 2016; kl. 7 30 – 9 00, innefattande frukost och föredrag 

Plats: Zacco, Östra Hamngatan 5, Göteborg 

Föredragshållare: Goran Widborn, Senior Legal Counsel, IPR, Volvo Cars

 

Goran är expert inom immaterialrätt och hanterar IP-frågor i Volvo Cars verksamhet. Han delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter med följande upplägg:

  • Allmänt om IP inom automotive,
  • Upphovsrätten och dess tillämpning inom Volvo Cars, med fokus på produkten samt
  • Frågor och diskussion.


Seminariet fokusera på användarperspektivet för att förstå och få kunskap om hur företag skapar och använder sina immateriella tillgångar. I det här fallet bekräftas att upphovsrätt gäller för mycket annat än ”konst”.

  

NÄSTA SEMINARIUM – Boka redan nu!!

24 februari 2016 kl. 14-17. Det ”nya” EU-varumärket; genomgång av förordningen som träder i kraft den 23 mars (Ulla Wennermark) samt Information från AIPPI angående årets frågor (Ivan Hjertman, Sanna Wolk och Christina Berggren)

 

För den som är medlem i VIRK och studenter är seminariet kostnadsfritt. Anmälan till, britt.randvik@law.gu.se senast den 28 januari 2016. Ange namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.

 

Inom kort distribueras separat ”uppbörd” för medlemskapet 2016 med faktura. Om ni är osäkra angående eller har frågor kring medlemskapet kontakta föreningens kassör Jesper Sundström, jesper.sundstrom@wistrand.se. Se föreningens hemsida virk.se för mer info. Notera att hemsidan ändrats från ”com” till ”se”.

 

VÄLKOMNA

 

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK                         

Håkan Sjöström/ordf                          Jens Andreasson/sekr

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben