ÅRSMÖTE MED SEMINARIUM

9 juni, klockan 14:00 – 19:00 Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg.

Program:

14.00-14.15 Årsmöte.

14.15-17.30 Seminarium med paus vid 15.30.

17.30-19.00 Avslutande IP-mingel med vin m.m.

 

1. Upphovsrätt/Informationsfrihet/Yttrandefrihet

Med utgångspunkt i domen i Järnrörsmålet den 17 maj 2016 skall vi behandla tre rättsområden och

skärningspunkterna mellan dessa, nämligen Upphovsrätt/Informationsfrihet/Yttrandefrihet. Advokat Henrik Bengtsson, inleder med en allmän genomgång av balansen mellan upphovsrätt och informationsfrihet med utgångspunkt i sin artikel ”I gränslandet mellan upphovsrätt och informationsfrihet” i Liber Amoricum Jan Rosén.

Därefter kopplar vi ämnet till domen i järnrörsmålet genom partsombuden: dels Advokat Christina Berggren, som företrätt GP, och som redovisar domen och GPs syn på rättsfrågorna, dels jur kand Staffan Teste, som företrätt Ekeroth, och som lämnar sin syn på processen och andra medierelaterade processer som drivits av Ekeroth.

 

2. Patent-landskapet

Förändring av det legala patentsystemet

Det kan inte ha undgått någon att vi står inför genomförande av ett patentsystem genom en EUrättighet omfattande nästan alla medlemsländer. Ämnet har behandlats i många seminarier. Hur kommer strukturen eller landskapet för patent att se ut, nationellt och regionalt? Syftet med presentationen är att blåsa bort dimman och se helheten; visa på kommande förändringar och den grundläggande/övergripande strukturen av det nya patentsystemet.

Knut Spitmann, Patentanwalt. Förändring/utveckling av marknaden för patenttransaktioner. IP-rätten utvecklas och tillämpas och blir av intresse för nya aktörer. En sådan är det i Göteborg nystartade företaget GizmoIP.com som lanserat en webb-plattform (www.GizmoIP.com/intro) för försäljning och licensiering av patent. Information om denna plattform lämnas av: Joakim Ekedorff, VD.

 

3. Avslutande IP-mingel med vin

Planerade/tänkbara seminarier hösten 2016

- Sport/entertainment; legala aspekter.

- Knowledge management inom universitetsvärlden.

- Brand management, särskilt i anledning av de många nya toppdomänerna.

För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter.

 

Anmälan

till, britt.randvik@law.gu.se senast den 2 juni 2016. (Medlemsavgiften i VIRK är 200 kr. Ange

namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.)

Observera att seminariet kan tillgodoräknas som utbildning för advokater.

 

VÄLKOMNA

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK (www.virk.se)

Håkan Sjöström/ordf  /hs@gozzo.se/

Jens Andreasson/sekr /jens.andreasson@law.gu.se 

 

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben