IP som kommersiellt verktyg och tillgång

30 november, klockan 12:00 – 15:00 Zacco AB, Östra Hamngatan 5, 401 22 Göteborg.

VIRK (VÄSTSVENSKA IMMATERIALRÄTTSKLUBBEN)

LUNCHSEMINARIUM

IP som kommersiellt verktyg och tillgång

Tid: 30 november 2016, kl. 12.00-15.00 (med enkel lunch från kl. 12).

Plats: Zacco AB, Östra Hamngatan 5, 401 22 Göteborg.

Föredragshållare: Marcus Palm (chefsjurist) och Emmy Dahl Malmborg (bolagsjurist), Välinge

Innovation AB.

 

Välinge är ett ledande R&D bolag inom golv- och möbelindustrin, som bl.a. uppfunnit det mekaniska

klicklåset för golv. Bolagets affärsmodell är att kontinuerligt utveckla ny teknik, säkerställa

adekvat IP skydd och att utlicensiera sådana IP rättigheter.

 

Marcus och Emmy kommer att fokusera på IP som kommersiellt verktyg och tillgång

med utgångspunkt i Välinges olika strategier för de olika teknik- och affärsområdena gällande:

teknikutveckling,

IP och portföljuppbyggnad,

marknadspositionering och införsäljning av licenser,

efterlevande av avtal (vilka problem föreligger, vilka legala- och andra medel som

kan användas för att säkerställa att avtalade villkor respekteras),

hantering av andra aktörers IP,

hur en win-win situation kan skapas i en licensmodell.

 

Vi kommer även få insyn i företaget, dess historik, teknik- och affärsområden, samt framtidsperspektiv

För den som är medlem i VIRK och studenter är seminariet kostnadsfritt.

Anmälan till,

britt.randvik@law.gu.se

 

senast den 22 november 2016. Ange namn, företag och e-mail adress vid

inbetalning på bankgiro 536-9574.

 

VÄLKOMNA

 

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK

 

Håkan Sjöström/ordf

hs@gozzo.se

 

Jens Andreasson/sekr

jens.andreasson@law.gu.se

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben