IP - Scenkonst - Opera

25 oktober, klockan 10:00 – 12:30 GöteborgsOperan

VIRK (Västsvenska Immaterialrättsklubben)

 

förmiddagsseminarium med Lunch

 

IP - Scenkonst - Opera

  

 

 

Tid: 25 oktober 2017, kl. 10.00-12.30 (föredrag med lunch)

Plats: GöteborgsOperan

 

Det första seminariet för hösten 2017 blir ämnet Scenkonst produktion och IP – Inblick i en teaterjurists arbete. VIRK har ambitionen att försöka finna och presentera IP-hantering i verklig tillämpning. Den här gången har vi lyckats identifiera en person med unik erfarenhet inom entertainment som är lokalt i utnyttjandet men med stark internationell koppling och tillämpning av IP-systemet.

 

Föredrag 10.00-11.30

Lunch 11.30 (anmälan, se nedan)

 

Föredragshållare: Erik Hvitfeldt, Jurist/Kontrakts- och rättighetsansvarig, Corporate Lawyer/Contract & Rights Manager, GöteborgsOperan AB. Erik har lovat att ge en inblick i en teaterjurists arbete med IP och framför allt upphovsrätten för att cleara det offentliga framförandet på scenen. Några inslag i hans arbete som ska hanteras är följande:

-          Kompositören och dennes kanske uttalade begränsningar av verkets framförande under den 70 åriga skyddstiden.

-          Licensiering av musikaliska verk till dansproduktioner.

-          Kontrakt med artister samt konstnärliga produktionsteam (regissör, scenograf etc.).

-          Digitalisering av scenkonstproduktioner.

-          Inköp/hyra/samproduktion av externa uppsättningar.

 

Det är fråga om en mängd upphovsrättsliga prestationer där ”teaterjuristen” måste se till att det finns tillstånd för utnyttjandet i tid och rum. Av den anledning är Hvitfeldts erfarenhet av intresse för alla som arbetar med inte minst IP-kontraktuella förfoganden. Utnyttja tillfället att få del av hur GöteborgsOperan tillämpar upphovsrätten!

 

För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. Anmälan till britt.randvik@law.gu.se senast den 20 oktober 2017 med uppgift om lunch (frivilligt) som betalas på plats. Notera att den som anmäler sig för lunch men inte närvarar utan påminnelse ska betala 119 kr. (Medlemsavgiften i VIRK är 200 kr. Ange namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.)

 

VÄLKOMNA

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK                

Håkan Sjöström/ordf
hs@gozzo.se

Jens Andreasson/sekr
jens.andreasson@law.gu.se

Filnamn Storlek  
VIRK Scenkonstproduktion och IP-inblick i en teaterjurists arbete Storlek: 4 MB Ladda ner

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben