Bitcoin och blockkedja

2 oktober, klockan 14:00 – 16:30 Delphi, Östra Hamngatan 29, 411 10 Göteborg.

 

VIRK (VÄSTSVENSKA IMMATERIALRÄTTSKLUBBEN)

EFTERMIDDAGSSEMINARIUM

Bitcoin och blockkedja – politik, matematik, juridik

Tid: 2 oktober 2018, kl. 14-16.30

Plats: Delphi, Östra Hamngatan 29, 411 10 Göteborg.

Föredragshållare:Kristoffer Schollin, Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Om ämnet:

År 2008 presenterade någon eller några än till denna dag okända matematiker en idé om ett decentraliserat betalsystem. Systemet benämndes "Bitcoin" och vad dess skapare försökte lösa var problemet med tillit när två för varandra okända parter försöker genomföra en värdetransaktion utan att blanda in en betrodd tredje part. För att möjliggöra detta introducerade man en revolutionär implementering av vissa kryptografiska funktioner som byggde på att informationsblock samman-länkades i öppna och verifierbara informationskedjor som gjorde det definitionsmässigt omöjligt att ändra i historiken när transaktionen väl genomförts. Denna revolutionerande teknik kom sedermera att kalla "blockkedjan" och sedan 2008 har hundratals sådana med delvis avvikande utformning och egenskaper lanserats. Den grundläggande tekniken är dock alltjämt densamma och utgår från samma grundläggande normer om decentralisering, oföränderlighet och teknisk integritet. I dessa dagar har blockkedjor blivit ett positivt värdeladdat ord och när denna teknik implementeras, mer eller mindre reflekterat, av myndigheter och företag kan den potentiellt få betydelse för allt ifrån immateriell vär-deöverföring till persondata till myndigheters offentlighet, och mer därtill.

Föreläsningen går igenom de normativa utgångspunkter som gav upphov till Bitcoin och blockked-jor, hur dessa är förankrade i den underliggande matematiken, samt pekar på ett antal områden där betydande möjligheter och problem sannolikt kommer att uppstå.

För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter.

 

Nästa seminarium är den 29 november och ämnet är ”Två år med Patent- och

marknadsdomstolen”. Medverkande är chefsrådmannen Anders Dereborg m.fl.

Mer information kommer.

 

Anmälan till seminarium@virk.se senast den 27 september 2018. (Medlemsavgiften i VIRK är 200 kr. Ange namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.)

VÄLKOMNA

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK

Håkan Sjöström/ordf Jens Andreasson/sekr /hs@gozzo.se/ /jens.andreasson@law.gu.se

 

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben