STIM Då, nu och i framtiden

14 maj, klockan 14:00 – 17:00 AWA Sweden

VÄSTSVENSKA IMMATERIALRÄTTSKLUBBEN (VIRK) inbjuder till ÅRSMÖTE MED EFTERFÖLJANDE SEMINARIUM

STIM
Då, nu och i framtiden

Tid: Tisdagen den 14 maj 2019, kl 14.00-17.00

Plats: AWA Sweden AB, Södra Hamngatan 37, Göteborg

Program

14.00-14.30 Årsmöte

14.30-17.00 STIM med paus

Vem har inte hört talas om STIM, både privat och i arbetslivet? Upphovsrättens fanbärare? När det ljuder i högtalaren så är det STIM som agerar och hanterar. STIM-associationerna leder till rättsfall med sökord som Mornington Hotell, tandläkarmottagningar samt uthyrning av bilar med radio. Men mer än så blir det kanske inte för de flesta av oss. Nu får ni tillfälle att ändra på det genom att träffa

- Erik Forslund; Key Account Manager, Stim - Josephine Alin, Stim Juridik

som besöker Göteborg för att informera om STIMs funktion, arbetssätt och något om collecting societies roll samt organisationens utmaningar.

Vi kommer att få ”svar” på bl a följande frågor: Vad är Stim? Hur arbetar Stim? Förhållandet/position i förhållande till andra collecting societies? Vilka förfoganden tillhandahåller Stim, även i ett gränsöverskridande perspektiv? Förhållandet till EU-regleringar och synen på kommissionens arbete med upphovsrätten? Stims historiskt rättsliga agerande för att hävda sina rättigheter? Hur ser framtiden ut avseende upphovsrätten såvitt gäller Stim; internet, media, reklam/ kommunikation?

För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. Anmälan till seminarium@virk.se senast den 9 maj 2019 (Medlemsavgiften i VIRK är 200 kr. Ange namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.)

De personuppgifter du anmäler till VIRK kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera deltagande/medlemskap i VIRK. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på www.virk.se.”

VIRKs ambition är att förmedla IP-relaterad kunskap/information från och för användning på ”verkstadsgolvet”, i den löpande verksamheten. Informera om VIRK på din arbetsplats, bland dina kolleger eller till andra IP-intresserade. Antalet medlemmar möjliggör seminarium utan särskilda avgifter.

Vi vill fästa er uppmärksamhet på att det är årsmöte. Om ni har synpunkter inför valet till styrelsen, vänd er till valberedningens representant, adv Ann-Charlotte Söderlund, GOZZO Advokater; acs@gozzo.se

VÄLKOMNA! Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK/styrelsen

Håkan Sjöström, ordf, Jens Andreasson, sekr, Martin Jansson, Karin Broman, Lars Rådbo, Magdalena Fredlund, Niklas Sjöblom, Jesper Sundström, Susann Vahlenbreder Hecht, Mikael Ludwigs, Fredrik Persson

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben