Seminarium: Direktivet om Uppohovsrätt (DSM)

26 november, klockan 15:00 – 16:30 Teams

DIREKTIVET OM UPPHOVSRÄTT (DSM)

 

  •  Är det en väl avvägd balans mellan ensamrätten och inskränkningar?
  •  Utgör DSM svaret på den efterfrågade moderniseringen av upphovsrätten i ett digitaliserat samhälle?

 

I direktivet anges 7 juni 2021 som senaste dag för implementering i medlemsstaterna, men
vi får väl se om Sverige hinner med.

 

Lyssna på Ulrika Wennersten Senior Lecturer vid Lund University School of Economics
and Management som kommer att gå igenom DSM och vad det kan ha för inverkan på
upphovsrätten, fallgropar och möjligheter.

 

 

Tid: torsdag den 26 november 2020 kl 15.00 – 16.30
Plats: On-line via Teams. Inbjudan till Teams mejlas efter anmälan

 

 

Anmälan till seminarium@virk.se senast den 24 november. För den som är medlem i VIRK
är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. Medlemsavgiften i VIRK är 250 kr
som kommer faktureras medlemmarna separat. Nya medlemmar ange namn, företag och e-
mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.

 

 

VÄLKOMNA!

 

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK
Ann-Charlotte Söderlund Björk/ordf. Jesper Sundström
as@gozzo.se jesper.sundstrom@gulliksson.se

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2022 Västsvenska Immaterialrättsklubben