Seminarium: Processen i Patent- och Marknadsdomstolen

23 september, klockan 15:00 – 16:00 Teams - Se inbjudan

 

Rådman Alexander Ramsay kommer att gå igenom de riktlinjer som har utarbetats för processen i PMD, be-visföring i IP-tvister, värdet av marknadsundersökningar, muntlig bevisning mm, hur bevis hanteras när tvisten går från PRV till PMD i ärenden, skillnad mellan ärenden och mål, mjuk stupstock och ”hård” stupstock, nytt bevis/omständighet efter stupstock, rättsfakta vs. bevisfakta.

För närvarande pågår även utarbetande av motsvarande riktlinjer för handläggningen av ärenden i PMD, exempelvis från PRV.

Tid: Torsdagen den 23 september 15.00 – 16.30
Plats: Teams (länk kommer efter anmälan)

Anmälan till seminarium@virk.se senast den 20 september. För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. Medlemsavgiften i VIRK är 250 kr som kommer faktureras medlemmarna separat. Nya medlemmar ange namn, företag och e-mail adress vid inbe-talning på bankgiro 536-9574.

 

VÄLKOMNA önskar Styrelsen Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK

genom
Ordförande Ann-Charlotte Söderlund Björk, acs@gozzo.se

Kassör Jesper Sundström, jesper.sundstrom@gulliksson.se

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2022 Västsvenska Immaterialrättsklubben