Frukostseminarium - Gebrauchmuster

4 september, klockan 07:30 – 09:00 SKF, Group Headquarters, Hornsgatan 1

Den tyska skyddsformen Gebrauchsmuster

För den som professionellt arbetar med IP finns nu en unik möjlighet att inhämta mer info om ett rättsskydd som ”endast” gäller på den största marknaden i Europa, nämligen det tyska Gebrauchs- muster skyddet. Redovisningen har följande huvudpunkter: 

-          genomgång av de historiskt viktigaste milstolparna, aktuella trender

-          exempel på registrerade Gebrauchsmuster

-          formella förutsättningarna för Gebrauchsmuster

-          relationen till andra närliggande skyddsrättigheter

-          strategiska överväganden kring valet av Gebrauchsmuster i olika scenarier

-          erfarenhetsutbyte och diskussion

Seminariet riktar sig till ombud och IP-specialister och syftar till att ge verktyg för att kunna bedöma om Gebrauchsmuster är en tänkbar och lämplig skyddsrätt.

 

Föredragshållare

Knut Spitmann, Patentanwalt

 

Planerade/tänkbara seminarier hösten 2015

- IP-hantering med utgångspunkt i Sandvik, 19 november

- Ersättning och skadeståndssanktionen, prof Håkan Andersson Uppsala universitet, oktober

 

För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. Anmälan till, britt.randvik@law.gu.se senast den 28 augusti 2015. (Medlemsavgiften i VIRK är 200 kr. Ange namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.

 

VÄLKOMNA

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK                         

Håkan Sjöström/ordf                          Jens Andreasson/sekr

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben