Välkommen till VIRK

Västsvenska Immaterialrättsklubben är en förening med ändamål att främja förståelsen för och vikten av ett väl utvecklat immateriellt rättsskydd.

Det immateriella rättsskyddet omfattar skydd för uppfinningar, mönster och design, varumärken och firma samt upphovsrätt. Föreningens huvuduppgift är att sprida kunskap om gällande lagstiftning, forskningsresultat och rättspraxis på områden i Sverige och andra länder som har betydelse för rättsutvecklingen inom det industriella rättskyddet.

VIRK arrangerar cirka sex möten  under ett år i form av seminarier med en efterföljande diskussion. Alla med intresse av immaterialrätt är välkomna.

 

Nästa seminarium:

Seminarium: Processen i Patent- och Marknadsdomstolen

23 september, 2021, Teams - Se inbjudan

Rådman Alexander Ramsay kommer att gå igenom de riktlinjer som har utarbetats för processen i PMD, be-visföring i IP-tvister, värdet av marknadsundersökningar, muntlig bevisning mm, hur bevis hanteras när tvisten går från PRV till PMD i ärenden, skillnad mellan ärenden och mål, mjuk stupstock och ”hård” stupstock, nytt bevis/omständighet efter stupstock, rättsfakta vs. bevisfakta.

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben