Välkommen till VIRK

Västsvenska Immaterialrättsklubben är en förening med ändamål att främja förståelsen för och vikten av ett väl utvecklat immateriellt rättsskydd.

Det immateriella rättsskyddet omfattar skydd för uppfinningar, mönster och design, varumärken och firma samt upphovsrätt. Föreningens huvuduppgift är att sprida kunskap om gällande lagstiftning, forskningsresultat och rättspraxis på områden i Sverige och andra länder som har betydelse för rättsutvecklingen inom det industriella rättskyddet.

VIRK arrangerar cirka sex möten  under ett år i form av seminarier med en efterföljande diskussion. Alla med intresse av immaterialrätt är välkomna.

 

Nästa seminarium:

IP vid Kapitalanskaffning

Onsdag 10 april 2024, kl. 16-17, 

Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Järnvågen 1, Göteborg

Seminariet kommer inte att sändas elektroniskt

Varmt välkomna till årets första seminarium :

IP och kontroll över dina IP-tillgångar är centralt för att lyckas med din kapitalanskaffning. I det rådande marknadsklimatet är det viktigare än någonsin att ha en genomtänkt IP-strategi för att boosta ditt företags värde. Detta särskilt i IP-tunga branschen Välkomna till ett spännande seminarium om detta, och vad som är viktigt för att lyckas med IP-frågeställningar i kapitalanskaffning.

VIRK har därför bjudit Philip Ideström (Heart Aerospace), Martin Hallström (Mannheimer Swartling) och Andreas Wennermark (Bergenstråhle & Partners) för att dela sina insikter i ämnet. Under seminariet kommer vi att diskutera igenom vilka krav som typiskt sett ställs, hur man bör tänka när man paketerar IP, vilka de typiska frågeställningarna är och hur man värderar brister i ett bolags IP-portfölj.

Anmälan ska ske senast den 8 april till seminarium@virk.se För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. I samband med seminariet kommer vi att stämma av om medlemsavgift är erlagd eller inte. Medlemsavgiften i VIRK är 250 kr. Ange namn, företag och mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.

Copyright 2024 Västsvenska Immaterialrättsklubben