Välkommen till VIRK

Västsvenska Immaterialrättsklubben är en förening med ändamål att främja förståelsen för och vikten av ett väl utvecklat immateriellt rättsskydd.

Det immateriella rättsskyddet omfattar skydd för uppfinningar, mönster och design, varumärken och firma samt upphovsrätt. Föreningens huvuduppgift är att sprida kunskap om gällande lagstiftning, forskningsresultat och rättspraxis på områden i Sverige och andra länder som har betydelse för rättsutvecklingen inom det industriella rättskyddet.

VIRK arrangerar cirka sex möten  under ett år i form av seminarier med en efterföljande diskussion. Alla med intresse av immaterialrätt är välkomna.

 

Nästa seminarium:

SEMINARIUM: FRÅN NYHETSFRONTEN PÅ IP OMRÅDET

Tid:       onsdag 4 oktober 2023, kl. 16-18

Plats:     World Trade Center, Mässans Gata 10, Göteborg.

Varmt välkomna till ett seminarium där vi kommer att få ta del av ett antal nyheter och reflektioner kring dessa inom en rad frågor på IP området. Ur innehållet:

  • UPC –– förväntningar och utfall, tre månader efter starten, ur både ett industriperspektiv och ett ombudsperspektiv
  • Värdering av IP - trender, värderingar och användning av IP som finansiell tillgång.
  • AI och immaterialrätt. Möjligheterna som AI teknologi erbjuder tycks vara oändliga, men vad innebär det för immaterialrätten?

Formatet på seminariet kommer att bli följande: talarna kommer att presentera nyheter och reflektioner kring dessa och det kommer att finnas tillfälle till frågor och diskussioner.

Som alltid, ges tillfälle till mingel och att utöka nätverket. Efter seminariet ses vi på Corner för lite after work för den som vill.

Talare:

  • Lars Rådbo, Senior Patent Attorney, Essity Hygiene and Health AB
  • Emil Bjärehäll, European Patent Attorney, Lind.Edlund.Kenamets IP AB
  • Andreas Wennermark, Partner, Bergenstråhle & Partners AB
  • Karin Broman, Senior Legal Counsel, Fondia Legal Services AB.

Moderator: Ann-Charlotte Söderlund Björk

Anmälan ska ske senast den 29 september till seminarium@virk.se

För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. I samband med seminariet kommer vi att stämma av om medlemsavgift är erlagd eller inte. Medlemsavgiften i VIRK är 250 kr. Ange namn, företag och mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.

De personuppgifter du anmäler till VIRK kommer framför allt behandlas för att uppfylla och administrera deltagande/medlemskap i VIRK. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på www.virk.se.

 Varmt välkomna!

Copyright 2023 Västsvenska Immaterialrättsklubben