Medlemskap

Att bli medlem kostar 250 kr.

För dig som vill bli medlem

Vänligen betala in medlemsavgiften om 250 kr på VIRKs bankgiro 536-9574. Glöm inte att ange avsändare, företag samt e-mail adress.

Kassör

För övriga frågor om betalning av medlemsavgiften, vänligen kontakta vår kassör Jesper Sundström

jesper.sundstrom@gozzo.se

Copyright 2024 Västsvenska Immaterialrättsklubben