Länkar

Bibliografiska patentdata

Australien - IP Australia's Patents Databases 
Canada - STRATEGIS Canadian Patent Database
Europa - "Espacenet"
PCT - PCT Database -PCT Gazette i elektronisk form
USA - US Patent Bibliographic Database

Patent- och varumärkesmyndigheter

EPO - European Patent Office 
OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) 
PRV- Patent och registreringsverket 
USPTO - (United States Patent and Trademark Office) 

Övriga

AIPPI - International association for the protection of industrial property 
Tidskrifterna BRANDNEWS - och PATENTEYE
EPI - Institute of Proffessional Representatives before the European Patent Office
FICPI - International federation of industrial property attorneys 
INTA - International Trade Mark Association 

SFIR - Svenska Föreningen för Immaterialrätt
SIPF - Svenska Industriens Patentingenjörers Förening

 

Copyright 2024 Västsvenska Immaterialrättsklubben