EU-varumärket – den nya förordningen samt AIPPI - frågor 2016

24 februari, klockan 14:00 – 17:00 Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg

 

VIRK inbjuder till eftermiddagsseminarium

 

 

IP-rätt med internationellt perspektiv

EU-varumärket – den nya förordningen

AIPPI - frågor 2016

 

 

 

Tid: Onsdagen den 24 februari 2016; kl. 14 00 – 17 00 med paus-mingel vid 15-tiden

 

 

 

Plats: Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg

 

 

 

Föredragshållare: Ulla Wennermark

 

                                AIPPI: Ivan Hjertman, Sanna Wolk och Christina Berggren

 

 

 

Ulla Wennermark, som har många års erfarenhet som domare vid OHIM:s överklagandenämnder i Alicante, är numera verksam som konsult med inriktning på EU-varumärket. Hon har under åren varit flitig föreläsare av varumärkespraxis. Den här gången skall Ulla redovisa nyheterna kring EU-varumärket som genomförs med ikraftträdande av förordningen den 23 mars 2016. Hon kommer också att göra kopplingar till direktivet och dess förestående transformering till nationell rätt.

 


Vidare tar vi ett steg till inom den internationella IP-rätten. Företrädare för AIPPI lämnar sin årliga information kring 2016 års frågor och möjligheten att delta i pågående arbete såväl nationellt som internationellt. Medverkande från AIPPI: Ivan Hjertman, European patent Attorney och president i den svenska AIPPI-gruppens exekutiv kommitté samt Sanna Wolk, docent och

 

Christina Berggren, advokat, båda medlemmar i exekutiv kommittén.

 

 

 

För den som är medlem i VIRK och studenter är seminariet ”kostnadsfritt”. Anmälan till, britt.randvik@law.gu.se senast den 17 februari 2016. Ange namn, företag och e-mail.

 

 

 

Bifogat finner ni faktura för medlemskapet 2016. Vi hoppas det förenklar; det är bara ert namn som saknas. Frågor kring medlemskapet kontakta föreningens kassör Jesper Sundström, jesper.sundstrom@wistrand.se. Se föreningens hemsida virk.se för mer info.

 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK                         

 

Håkan Sjöström/ordf                          Jens Andreasson/sekr             

 

/hs@gozzo.se/                         /jens.andreasson@law.gu.se/ 

 

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben