HD-Beslut Upphovsrätt-Wikimedia-databas-fotografi-konstverk-allmän plats-internet

28 april, klockan 07:30 – 09:00 Seterwalls, Sankt Eriksgatan 5, Göteborg

VIRK (VÄSTSVENSKA IMMATERIALRÄTTSKLUBBEN)

 

 

FRUKOSTSEMINARIUM

HD-Beslut Upphovsrätt-Wikimedia-databas-fotografi-konstverk-allmän plats-internet

Tid: Torsdagen den 28 april 2016; kl. 7.30 - 9.00

Plats: Setterwalls, Sankt Eriksgatan 5, Göteborg

Upphovsrätten utsätts frekvent för prövningar som inte bara berör och engagerar IP-nördar. Det kan

man lätt notera genom kommentarer i media och bland vänner vid middagsbordet. Det senaste avtrycket

i den vägen från praxis är HDs beslut den 4 april i år. Wikimedias databas med fotografier av

offentliga konstverk är ”kort och gott” otillåtet.

Hur skall HDs tolkning förklaras och vilka är konsekvenserna och framtida anpassningar. Det är

några av de frågor som skall beröras denna morgon av två experter inom upphovsrätt.

Föredragshållare:

- Anna Hammarén,

jur dr, lektor vid Högskolan Väst

Inleder med att redovisa och förklara domens innehåll;

- Kristoffer Schollin,

LL.D. Senior Lecturer in Private Law, Göteborgs universitet;

fortsätter med följande utgångspunkter:

1. Hur står sig ansatsen att upphovsrättslagen skall vara teknikneutral när tekniken utvecklas?

2. De formella inskränkningarna i ensamrätten blir allt mindre anpassade till folks vardagsbruk. Hur

påverkar det respekten för upphovsrätten?

3. Hur påverkas offentliga uppdrag och utformningen av avtalen för konst i det offentliga rummet?

Förhoppningsvis blir det också kopplingar till Infosoc-direktivet, närliggande praxis samt synen på

upphovsrättens utveckling och tillämpning i ett vidare perspektiv.

Framtida seminarier

- Årsmöte den 9 juni 2016 Upphovsrätt/informationsfrihet/Yttrandefrihet, kopplat till förhoppningsvis

en färsk dom i ”Järnrörsmålet”; Adv Henrik Bengtsson och Adv Christina Berggren.

- Sport/entertainment; legala aspekter hösten 2016

För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter.

Anmälan till, britt.randvik@law.gu.se senast den 22 april 2016. (Medlemsavgiften i VIRK är 200 kr. Ange

namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.)

VÄLKOMNA

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK

Håkan Sjöström/ordf Jens Andreasson/sekr

/hs@gozzo.se/  /jens.andreasson@law.gu.se 

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben