Biotekniska patent och etiska dilemman - patentverken som moralens väktare

14 september, klockan 08:00 – 09:30 Zacco, Östra Hamngatan 5, Göteborg

VIRK startar hösten med ett seminarium inom området patent med Åsa Hellstadius från Stockholms universitet.   

Åsa har nyligen tillträtt en tjänst som programföreståndare för magisterprogrammet i europeisk immaterialrätt på Juridicum, Stockholms universitet. Hennes huvuduppgift är forskningsprojekt om avtal om humanbiologiskt material. Åsa skall samtidigt att ägna sig åt IP med särskild inriktning på patent. Åsa har tidigare varit verksam på Linköpings Universitet med IP-rättslig inriktning och har skrivit flera publikationer inom just området patent och bioteknik.

 Åsa kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av patenträttens funktion i skärningspunkten bioteknik/moral.

 För den som är medlem i VIRK och studenter är seminariet kostnadsfritt. Anmälan till, britt.randvik@law.gu.se senast den 12 september 2016. Ange namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.

 Om ni har frågor kring medlemskapet kontakta föreningens kassör Jesper Sundström, jesper.sundstrom@wistrand.se. Se föreningens hemsida virk.se för mer info.

 

VÄLKOMNA!

 

 

Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK                         

Håkan Sjöström/ordf                          Jens Andreasson/sekr             

/hs@gozzo.se/                                    /jens.andreasson@law.gu.se/

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben