Skyddet för företagshemligheter Implementeringen av EU-direktivet 2018 Innebörd och konsekvenser

6 februari, klockan 16:00 – 18:00 MobilityXlab, Show room, Lindholmspiren 2

VÄSTSVENSKA IMMATERIALRÄTTSKLUBBEN (VIRK)


EFTERMIDDAGSSEMINARIUM


Skyddet för företagshemligheter - Implementeringen av EU-direktivet 2018 - Innebörd och konsekvenser

 

Med denna inbjudan får vi önska medlemmarna i VIRK ett gott och framgångsrikt 2019. Vi startar året med ett ämne som har stått på agendan under 2018, nämligen företagshemligheter. Vårt syfte är att med viss eftertanke ta sig an detta ämne som vi tror bara är början och fokus på utvecklingen av IP-skyddet i ett vidare perspektiv.


Presentation av Ämnet
Sverige tycks vara det enda landet inom Europeiska Unionen som haft en särskild lag om skydd för företagshemligheter. Genom direktivets implementering får vi nu ett harmoniserat skydd inom Un-ionen. Den nya situationen innebär att man har anledning att ställa sig flera frågor:
- Vilka förändringar har implementeringen medfört i den svenska lagen?
- Det skall noteras att Sverige i största möjliga utsträckning har försökt att behålla utformning-en av sin lag under det att övriga länder i stort genomfört en implementering som har följt di-rektivets text och utformning. Vilken betydelse har det och hur kommer det att påverka til--lämpningen?
- Den rättsliga men också den praktiska tillämpningen blir särskilt relevant då praxis kommer att utvecklas genom Unionsdomstolen. Hur kommer domstolen att se på detta rättsskydd i ett konkurrensrättsligt perspektiv?
- Hur påverkas tillämpningen och synen av företagshemligheter ute i företagen? Det är lätt att inse att IT-utvecklingen och digitaliseringen i sig ger nya förutsättningar för skapande av värdefull information som är hemlig, inte minst hos kunskapsbaserade företag. Hur skall fö-retagen hantera sådan information. Det blir en utmaning och möjlighet för särskilt innovat-ionsintensiva företag som är beroende av samarbete med andra parter.
- Vilket perspektiv skall man nu ha på företagshemligheter som del av ”intangible asset” och det intellektuella rättsskyddet.


Föredragshållare - program
Kom, lyssna, fråga och bidra; med utgångspunkt i följande:
- Först start med lite mingel och kaffe, fralla eller ngt slags tilltugg; därefter får vi avlyssna
Advokat Jörgen Larsson och advokat Erik Ullberg, Wistrands Advokatbyrå, som lotsar oss genom den nya lagen med överväganden om förändringar samt presenterar resultatet av en företagsundersökning om skyddet för företagshemligheter.


För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter.

Anmälan till seminarium@virk.se senast den 30 januari 2019 (Medlemsavgiften i VIRK är 200 kr.

Ange namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.)

Obs max 70 personer, så först till kvar gäller.


De personuppgifter du anmäler till VIRK kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera
deltagande/medlemskap i VIRK. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter
finner du på www.virk.se.


VÄLKOMNA


Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK


Håkan Sjöström/ordf  /hs@gozzo.se/

Jens Andreasson/sekr  /jens.andreasson@law.gu.se/

Filnamn Storlek  
Ny företagshemlighetslag – stärkt skydd för företagshemligheter? Storlek: 1 MB Ladda ner
Jörgen Larsson & Erik Ullberg

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben