Sandvik - Hantering av varumärkesrelaterad IP idag och i framtiden

19 september, klockan 15:00 – 17:00 Setterwalls, Sankt Eriksgatan 5, 411 05 Göteborg

Kom och lyssna till Anna Jakobsson, Legal Counsel, Trademarks & Brand Related Intel-
lectual Property, Sandvik. Det kommer ges ett unikt tillfälle att få inblick i hur Sandvik hante-
rar sin varumärkesportfölj och till varumärken relaterade IP-frågor.

 

Anna kommer beröra följande punkter: 

 

- Introduktion av Sandvik och avdelningen Group Legal Trademarks and Brand Related P
- IP inom Sandvik, främst Trademarks and Brand Related IP
- Grundläggande arbete för en stark varumärkesportfölj
- Online och offline enforcement, enforcementstrategier, samarbete med externa leverantörer
- Utmaningar, reflektioner för framtiden

 

 För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. Anmälan

till seminarium@virk.se senast den 16 september 2019 (Medlemsavgiften i VIRK är 250 kr. Ange
namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.) 

 

De personuppgifter du anmäler till VIRK kommer framförallt behandlas för att uppfylla och admini-
strera deltagande/medlemskap i VIRK. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rät-
tigheter finner du på www.virk.se.”

 

VIRKs ambition är att förmedla IP-relaterad kunskap/information från och för användning på ”verk-
stadsgolvet”, i den löpande verksamheten. Informera om VIRK på din arbetsplats, bland dina kolle-
ger eller till andra IP-intresserade. Antalet medlemmar möjliggör seminarium utan särskilda avgifter.

 

VÄLKOMNA!                Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK/styrelsen

 

Magdalena Fredlund, ordf, Merima Bruncevic, sekr, Jesper Sundström, kassör, Philip Ideström, web
master, Karin Broman, Lars Rådbo, Martin Hallström, Fredrik Persson

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2022 Västsvenska Immaterialrättsklubben