SEMINARIUM: DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN INOM IP OCH JURIDIKEN

12 november, klockan 15:00 – 17:00 AWA, Södra Hamngatan 37-41, 411 06 Göteborg

VÄSTSVENSKA IMMATERIALRÄTTSKLUBBEN (VIRK) inbjuder till  EFTERMIDDAGSSEMINARIUM
 
DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN INOM IP OCH JURIDIKEN
 
 
Tid: Tisdagen den 12 november 2019, kl 15.00-17.00
Plats: AWA, Södra Hamngatan 37-41, 411 06 Göteborg
 
 
Den digitala omvandlingen påverkar samhället på många och omvälvande sätt. Nu börjar den även
påverka mer kvalificerade yrken och områden. Hur ser den digitala transformationen av IP och det
juridiska fältet ut idag och framöver? Vad kommer försvinna och vad kommer istället? 
 
I detta seminarie kommer vi få ta del av tre företags syn och respons på digitaliseringen inom juridik
och IP.
 
 Elisabet Dahlman Löfgren, Head of Innovation and Knowledge Management, Mannhei-
mer Swartling. Som chef för MSA Innovation Lab ska Elisabet utveckla och driva bolagets
digitalisering av den juridiska rådgivningen.
 Nils-Erik Jansson, VD för Precisely, företaget som automatiserar hur företag skapar och
hanterar sina avtal. Skapa, skicka och verkställ felfria avtal snabbare — allt i en plattform.
 Linus Wretblad, VD för IP Screener. IP screener är AI-verktyget som låter vem som helst
göra kvalificerade prior art- och andra patentsökningar blixtsnabbt.
 
 
För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. Anmälan
till seminarium@virk.se senast den 7 november 2019 (Medlemsavgiften i VIRK är 250 kr. Ange
namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.) 
 
De personuppgifter du anmäler till VIRK kommer framförallt behandlas för att uppfylla och admini-
strera deltagande/medlemskap i VIRK. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rät-
tigheter finner du på www.virk.se.”
 
VIRKs ambition är att förmedla IP-relaterad kunskap/information från och för användning på ”verk-
stadsgolvet”, i den löpande verksamheten. Informera om VIRK på din arbetsplats, bland dina kolle-
ger eller till andra IP-intresserade. Antalet medlemmar möjliggör seminarium utan särskilda avgifter.
 
 
VÄLKOMNA!                Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK/styrelsen
 
Magdalena Fredlund, ordf, Lars Rådbo, vice ordf, Merima Bruncevic, sekr, Jesper Sundström, kas-
sör, Philip Ideström, web master, Karin Broman, Martin Hallström, Fredrik Persson

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2022 Västsvenska Immaterialrättsklubben