Seminarium: Ny varumärkespraxis & Observatory on infringements of IPR

17 februari, klockan 14:30 – 17:00 Teams (Länk kommer i anmälan)

 

Välkomna på ett spännande eftermiddagsseminarium där vi har fått den fantastiska möjligheten att 

lyssna på följande föredrag och personer:

 

  • Tobias von Schantz, Legal Compliance Officer, Seconded National Expert, Boards of Appeal, President’s Cabinet som ska uppdatera oss på viktig rättspraxis inom varumärken från 2020 som exempelvis senaste nytt i invändningsärenden, cancellation actions, vilseledande varumärken, ond tro, prövningstillstånd i EUD mm.
  • Benjamin Winsner, Seconded National Expert (från PRV), Observatory on Infringements of IPR, ska berätta om arbetet inom Observatory och hur det påverkar lagstiftningen inom EU, samarbetet med EU-Kommissionen rörande immaterialrättsliga frågor och vilka projekt som ligger i pipeline 2020-2025.
  • Magnus Ahlgren, Chefsjurist PRV kommer i anledning av seminariet uppdatera oss om samar-betet med EUIPO respektive Observatory, nya regler för e-signering som är under utarbetande och andra nyheter från varumärkes- och designavdelningen.

 

Anmälan till seminarium@virk.se senast den 15 februari. För den som är medlem i VIRK är se-
minariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. Medlemsavgiften i VIRK är 250 kr som kommer
faktureras medlemmarna separat. Nya medlemmar ange namn, företag och e-mail adress vid inbe-
talning på bankgiro 536-9574.

 

 

VÄLKOMNA önskar Styrelsen Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK

genom

Ann-Charlotte Söderlund Björk/ordf

acs@gozzo.se

 

Jesper Sundström

jesper.sundstrom@gulliksson.se

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2022 Västsvenska Immaterialrättsklubben