Årsmöte 2021 - AI, digitalisering och rätten

28 april, klockan 15:00 – 17:00 Teams - Länk finns i din kallelse

Välkomna till VIRKs årsmöte och spännande eftermiddagsseminarium där vi har fått den fantastiska
möjligheten att lyssna på professor Gregor Noll som talar om AI, digitalisering och rätten. Professor
Noll kommer diskutera konflikten mellan teknik och juridik, diskrimineringsrisker och dömandets
subjektivitet.

Gregor Noll är professor i internationell rätt vid Göteborgs universitet. Han är redaktör och författare
till boken AI, digitalisering och rätten. En lärobok (Studentlitteratur, 2021) och medredaktörer och
medförfattare till boken War and Algorithm (Rowman & Littlefield, 2019). Han intresserar sig för
mötet mellan AI och traditionell juridik, när rättsregler blir innovationshinder, och när innovation sät
ter rätten ur spel.

Anmälan till seminarium@virk.se senast den 23 april. För den som är medlem i VIRK är seminariet
kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. Medlemsavgiften i VIRK är 250 kr som kommer faktureras
medlemmarna separat. Nya medlemmar ange namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på
bankgiro 536-9574.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida, www.virk.se. Vid even
tuella frågor eller förslag till valberedningen kontakta Ulla Wennermark, ulla@wennermark.eu.


VÄLKOMNA önskar Styrelsen Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK

Genom

Ann-Charlotte Söderlund Björk/ordf - acs@gozzo.se
Jesper Sundström/kassör - jesper.sundstrom@gulliksson.se

Filnamn Storlek  
Revisionsberättelse VIRK 2020 Storlek: 43 KB Ladda ner
Dagordning - Föreningsstämma 28 april 2021 Storlek: 497 KB Ladda ner
VIRK Årsberättelse 2021 Storlek: 86 KB Ladda ner

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2022 Västsvenska Immaterialrättsklubben