Årsmöte med seminarium och Champagnemingel

30 maj, klockan 16:00 – 18:00 Mannheimer Swartling, Östra Hamngatan 16, Göteborg

Välkomna till Årsmötet 2022!

VIRK har för första gången delat ut ett stipendium till en student som skrivit ett exa-mensarbete som behandlar ett aktuellt ämne med koppling till immaterialrätt och till VIRK:s verksamhet.

Årets stipendiat Clara von Corswant har skrivit en uppsats som på ett utförligt sätt belyser de problemställningar som aktualiseras kring immaterialrättsligt skydd för AI-verktyg.

Anmälan till seminarium@virk.se senast den 25 maj 2022. För den som är medlem i VIRK är seminariet kostnadsfritt, vilket även gäller studenter. Medlemsavgiften i VIRK är 250 kr som kommer faktureras medlemmarna separat. Nya medlemmar ange namn, företag och e-mail adress vid inbetalning på bankgiro 536-9574.

VIRKs ambition är att förmedla IP-relaterad kunskap/information från och för an-vändning på ”verkstadsgolvet”, i den löpande verksamheten. Informera om VIRK på din arbetsplats, bland dina kolleger eller till andra IP-intresserade. Antalet medlemmar möjliggör seminarium utan särskilda avgifter.

VÄLKOMNA önskar Styrelsen Västsvenska Immaterialrättsklubben/VIRK genom

Ordförande Ann-Charlotte Söderlund Björk och Jesper Sundström

 

 

Filnamn Storlek  
dagordning.pdf Storlek: 414 KB Ladda ner
virk-rsberttelse-2021_2022.pdf Storlek: 440 KB Ladda ner

Information vid anmälan om medlemskap eller seminarier

I samband med din anmälan har du angett vissa personuppgifter till VIRK. Dessa uppgifter kommer framförallt behandlas för att uppfylla och administrera härmed ingånget avtal om medlemskap/deltagande. Ytterligare information om VIRK:s behandling och dina rättigheter finner du på sidan "Integritet".

Copyright 2022 Västsvenska Immaterialrättsklubben