Välkommen till VIRK

Välkommen till VIRK

Västsvenska Immaterialrättsklubben är en förening med ändamål att främja förståelsen för och vikten av ett väl utvecklat immateriellt rättsskydd.

 Det immateriella rättsskyddet omfattar skydd för uppfinningar, mönster och design, varumärken och firma samt upphovsrätt. Föreningens huvuduppgift är att sprida kunskap om gällande lagstiftning, forskningsresultat och rättspraxis på områden i Sverige och andra länder som har betydelse för rättsutvecklingen inom det industriella rättskyddet.

 VIRK arrangerar cirka sex möten  under ett år i form av seminarier med en efterföljande diskussion. Alla med intresse av immaterialrätt är välkomna.

 

Kommande seminarier

Sport och IP

19 januari, 2017, MAQS, Östra Hamngatan 24

Maria Winckler talar om sportens immateriella rättigheter och rättighetshavare, och redogör för vanliga frågor och utmaningar kring dessa. Carl Fhager och Stevan Selakovic gör ett nedslag i en speciell rättighet och hur den kan överlåtas, genom att berätta om spelarövergångar.

Visa detaljer

Copyright 2015 Västsvenska Immaterialrättsklubben