Presentationer

Här kommer du kunna ta del av våra uppladdade presentationer och protokoll.

 

Revisionsberättelse VIRK 2020

Dagordning - Föreningsstämma 28 april 2021

Ny företagshemlighetslag – stärkt skydd för företagshemligheter?

Jörgen Larsson & Erik Ullberg

VIRK Scenkonstproduktion och IP-inblick i en teaterjurists arbete

VIRK Årsberättelse 2021

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben