Tidigare seminarier

Här visas de seminarier vi har hållit.

LUNCHSEMINARIUM

6 april, 2017, Delphi, Östra Hamngatan 29, Göteborg.

Domännamn som del i ett företags branding och de 1001 toppdomänerna

Föredragshållare:
Per Ahlström, Senior Clients Manager, PortsGroup
Charlotte Falck, Trademark Manager, Sandvik.

Läs mer

Sport och IP

19 januari, 2017, MAQS, Östra Hamngatan 24

Maria Winckler talar om sportens immateriella rättigheter och rättighetshavare, och redogör för vanliga frågor och utmaningar kring dessa. Carl Fhager och Stevan Selakovic gör ett nedslag i en speciell rättighet och hur den kan överlåtas, genom att berätta om spelarövergångar.

Läs mer

IP som kommersiellt verktyg och tillgång

30 november, 2016, Zacco AB, Östra Hamngatan 5, 401 22 Göteborg.

Marcus och Emmy kommer att fokusera på IP som kommersiellt verktyg och tillgång
med utgångspunkt i Välinges olika strategier för de olika teknik- och affärsområdena.

Läs mer

ÅRSMÖTE MED SEMINARIUM

9 juni, 2016, Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg.

Upphovsrätt/Informationsfrihet/
Yttrandefrihet
Patent-landskapet

Läs mer

EU-varumärket – den nya förordningen samt AIPPI - frågor 2016

24 februari, 2016, Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg

Det ”nya” EU-varumärket; genomgång av förordningen som träder i kraft den 23 mars (Ulla Wennermark) samt information om AIPPI och möjligheten att delta i pågående arbete såväl nationellt som internationellt (Ivan Hjertman, Sanna Wolk och Christina Berggren).

Läs mer

Upphovsrättens ökande betydelse i industrin

2 februari, 2016, ZACCO, Östra Hamngatan 5, Göteborg

Seminariet fokusera på användarperspektivet för att förstå och få kunskap om hur företag skapar och använder sina immateriella tillgångar.
Föredragshållare: Goran Widborn

Läs mer

Frukostseminarium - Gebrauchmuster

4 september, 2015, SKF, Group Headquarters, Hornsgatan 1

Den tyska skyddsformen Gebrauchsmuster

För den som professionellt arbetar med IP finns nu en unik möjlighet att inhämta mer info om ett rättsskydd som ”endast” gäller på den största marknaden i Europa, nämligen det tyska Gebrauchs- muster skyddet.

Läs mer

Copyright 2022 Västsvenska Immaterialrättsklubben