Tidigare seminarier

Här visas de seminarier vi har hållit.

ÅRSMÖTE MED SEMINARIUM

9 juni, 2016, Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg.

Upphovsrätt/Informationsfrihet/
Yttrandefrihet
Patent-landskapet

Läs mer

EU-varumärket – den nya förordningen samt AIPPI - frågor 2016

24 februari, 2016, Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg

Det ”nya” EU-varumärket; genomgång av förordningen som träder i kraft den 23 mars (Ulla Wennermark) samt information om AIPPI och möjligheten att delta i pågående arbete såväl nationellt som internationellt (Ivan Hjertman, Sanna Wolk och Christina Berggren).

Läs mer

Upphovsrättens ökande betydelse i industrin

2 februari, 2016, ZACCO, Östra Hamngatan 5, Göteborg

Seminariet fokusera på användarperspektivet för att förstå och få kunskap om hur företag skapar och använder sina immateriella tillgångar.
Föredragshållare: Goran Widborn

Läs mer

Frukostseminarium - Gebrauchmuster

4 september, 2015, SKF, Group Headquarters, Hornsgatan 1

Den tyska skyddsformen Gebrauchsmuster

För den som professionellt arbetar med IP finns nu en unik möjlighet att inhämta mer info om ett rättsskydd som ”endast” gäller på den största marknaden i Europa, nämligen det tyska Gebrauchs- muster skyddet.

Läs mer

Årsmöte med seminarium

20 maj, 2015, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Östra Hamngatan, Göteborg

Skatterättsliga utmaningar - värdering av immateriella rättigheter

Läs mer

Copyright 2021 Västsvenska Immaterialrättsklubben